Speaker panel

Eftersom vi skall få plats med en Kinect också kan vi inte riktig köra standardmått på speaker-panelen, så den fick göras custom i fibercement! :o)

Leave a Reply

Your email address will not be published.