En perfekt TV

Oh yeah, efter mycket forskande föll till slut valet på en 43″ 4k LG TV. Och japp! Den var SNABB! :oD

Här har vi setup:en med alla skärmar inkopplade till datorn. En till backboxen, en till playfield:en och en till poängskärmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *