Träarbete

Skall man bygga så krävs det material. 2 stora 18mm plywoodskivor hemtransporterade. Plywood valdes eftersom det är lättare än MDF och andra spånmaterial, och är bra att skruva i. Alla vanliga flipperspel är byggda i plywood. Här är backboxen under uppritning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *